Fitblogerica

Izrada bloga Fitblogerica.com

Izrada bloga Fitblogerica.com

Izrada bloga Fitblogerica.com – fokus na fitness, trčanje i zdrave recepte.

Link: Fitblogerica.com
Web dizajn, priprema grafika za web, priprema tekstova, struktura weba, SEO, prezentacija i unos recepata unutar teksta

Prosinac 2017.