Fitblogerica

Izrada bloga Fitblogerica.com
Izrada bloga Fitblogerica.com Izrada bloga Fitblogerica.com - fokus na fitness, trčanje i zdrave recepte. Link: Fitblogerica.com Web dizajn, priprema grafika za web, priprema tekstova, struktura weba, SEO, prezentacija i unos recepata unutar teksta Prosinac 2017.